Kancelaria

Mec. Joanna Ruszuk-Synoracka specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Misją jej kancelarii jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności.
Wychodzimy z założenia, że przedsiębiorca musi mieć czas na rozwijanie swojego przedsiębiorstwa, dlatego też pomożemy Twojej firmie uwolnić się od obciążenia związanego z kwestiami prawnymi. Dobry doradca rozwiąże nie tylko zaistniałe problemy prawne, ale również podejmie niezbędne działania prewencyjne.

Zależy nam na budowaniu partnerskich relacji z każdym Klientem firmy, opartych na dyskrecji, zrozumieniu i zaufaniu. Dzięki zachowaniu wysokich standardów, a także wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazanych nam informacji.

Joanna Ruszuk-Synoracka ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2008 roku, broniąc pracy pod tytułem „Odpowiedzialność cywilnoprawna partnera spółki partnerskiej na gruncie prawa polskiego i amerykańskiego”. W roku 2010 z wyróżnieniem ukończyła na tymże Uniwersytecie filologię, w specjalności białorutenistyka. W latach 2010-2012 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. W międzyczasie zdobyła doświadczenie praktyczne w wiodących kancelariach w Białymstoku. Zdobyte wykształcenie jak również praca nad własnym rozwojem osobistym, zaowocowały zdaniem egzaminu państwowego i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Białymstoku.

Mec. biegle włada językami: angielskim, rosyjskim i białoruskim.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko pojętego prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego a także prawa handlowego. W czasie wolnym lubi zająć się gotowaniem, literaturą piękną, również w językach obcych, a także biegami długodystansowymi.