mec. Joanna Ruszuk-Synoracka


Joanna Ruszuk-Synoracka ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2008 roku, broniąc pracy pod tytułem „Odpowiedzialność cywilnoprawna partnera spółki partnerskiej na gruncie prawa polskiego i amerykańskiego”.

W roku 2010 z wyróżnieniem ukończyła na tymże Uniwersytecie filologię, w specjalności białorutenistyka. W latach 2010-2012 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

W międzyczasie zdobyła doświadczenie praktyczne w wiodących kancelariach w Białymstoku. Zdobyte wykształcenie jak również praca nad własnym rozwojem osobistym, zaowocowały zdaniem egzaminu państwowego i uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Białymstoku.
mgr Krzysztof Roland Synoracki


W 2005 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, a w 2007 r. studia podyplomowe na UwB z zakresu zamówień publicznych.

W 2011 r. uzyskał licencję zawodową zarządcy nieruchomości o nr 21270.

W latach 2010 - 2013 r. odbywał aplikację radcowską przy OIRP w Białymstoku. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze spółdzielni mieszkaniowej. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, windykacji oraz w prawie rodzinnym i opiekuńczym.
Lucyna Niewulis


W 2008r. ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2010-2012 odbywała aplikację radcowską przy OIRP w Białymstoku.

W 2013r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnienie prawa rzeczowego oraz w prawie rodzinnym.

Intereuje się aranżacją wnętrz oraz podróżami.
Natalia Ruszuk


Pomoc administracyjna